• Αυτοάμυνα, εκπαιδευτικά προγράμματα

  Αυτοάμυνα, Αυτοπροστασία

  Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διπλώματα Combatives

Προϋποθέσεις, απονομή και ισχύς διπλωμάτων

Τα διπλώματα που εκδίδονται στα επίπεδα 1 έως και 12: Civilian Combatives, Street Combatives, Advanced Combatives, Professional Combatives και Expert Combatives, έχουν ισχύ για ένα (1) έτος. Το Combatives Group τηρεί αυτήν την πολιτική για τους εξής λόγους:

 • Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκητές του συστήματος του Combatives Group είναι έγκυροι ως προς τις γνώσεις και ικανότητες αν δεν ασκούν συχνά τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί.
 • Ασκητές του συστήματος πρέπει να δοκιμάζουν διαρκώς τις δεξιοτεχνίες και πρακτικές του συστήματος μέχρι να φθάσουν και το 12ο επίπεδο εκπαίδευσης. Μόνο έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι.
 • Οι ασκητές πρέπει έμπρακτα να δείχνουν την προθυμία να μαθαίνουν και να διατηρούν το υψηλό επίπεδο που απαιτείται από το Combatives Group για να θεωρηθούν άξιοι να συμμετάσχουν στην Σχολή Εκπαιδευτών.

Θεωρείται ότι οι ασκητές του συστήματος που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα επίπεδα 1 έως και 12, έχουν ήδη λάβει μία άρτια εκπαίδευση και γνωρίζουν καλά τις βασικότερες αρχές, τη φιλοσοφία και τις τεχνικές του συστήματος. Παραμένει όμως αναγκαίο να διατηρούν και να επεκτείνουν αυτές τις γνώσεις και ικανότητες καθώς και να καλλιεργούν διαρκώς το μαχητικό τους πνεύμα.

Για συγκεντρωτική εικόνα των επιπέδων στα τρίμηνα και τετράμηνα σεμινάρια των τμημάτων του Combatives Group δείτε την σελίδα: Επίπεδα Επίτευξης Combatives.

Εκπαίδευση

Όλα τα διπλώματα που εκδίδονται, για κάθε επίπεδο, ακολουθούν το προκαθορισμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων, το οποίο ενδέχεται να υποστεί αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιόδου. Τα διπλώματα δίδονται μόνο στην περίπτωση που οι ασκητές έχουν τουλάχιστον 90% παρουσία στα μαθήματα και τους προτείνει ο προπονητής τους.

Διδασκαλία

Τα διπλώματα που εκδίδονται στα επίπεδα 13 έως και 15 δίνονται άνευ εξετάσεων κάθε χρόνο μόνο στην περίπτωση που οι δάσκαλοι:

 • Διδάσκουν σε Εγκαθιδρυμένα προπονήτρια, πάντα με την υποστήριξη του Combatives Group.
 • Εκπαιδεύουν νέους Μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν τακτικά μαθήματα και τα τακτικά σεμινάρια του Combatives Group.
 • Παρακολουθούν οι ίδιοι τα Σεμινάρια Εκπαιδευτών του Combatives Group.
 • Προετοιμάζουν μαθητές στη Σχολή Εκπαιδευτών να γίνουν νέοι δάσκαλοι.

Επέκταση

Τα διπλώματα που εκδίδονται στα επίπεδα 16 έως και 18 δίνονται άνευ εξετάσεων κάθε δύο χρόνια μόνο στην περίπτωση που οι προπονητές:

 • Έχουν μεριμνήσει να Εγκαθιδρύσουν Νέα Προπονητήρια επανδρωμένα με δασκάλους και δασκάλες που υπήρξαν μαθητές τους.
 • Παρακολουθούν οι ίδιοι και οι νέοι δάσκαλοι και δασκάλες τα τακτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτών του Combatives Group.
 • Ετοιμάζουν μαθητές να γίνουν Εκπαιδευτές του Combatives Group.

Προσφορά

Τα αξιώματα που εκδίδονται στα επίπεδα 19 έως και 21 δίνονται άνευ εξετάσεων κάθε τρία χρόνια. Βασικό κριτήριο είναι η προσφορά τους στην κοινότητα του Combatives Group, και συμπεριλαμβάνει όλο το διδακτικό τους έργο, δηλαδή το σύνολο των μαθητών, δασκάλων και σχολών που έχουν αναπτύξει.

Ισχύς Διπλώματος

Όλα τα διπλώματα Εξετάσεων (επίπεδα 1 έως και 12) έχουν ισχύ για έναν χρόνο. Παράταση του χρόνου δίνεται στην περίπτωση που οι ασκητές του συστήματος συμμετάσχουν σε τρία κλειστά σεμινάρια (μόνο για τους καταγεγραμμένους ασκητές του Combatives Group). Τα σεμινάρια πρέπει να είναι εντός 12 μηνών (περίπου) από την ημερομηνία των τελευταίων εξετάσεών τους.

ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΑΘΛΗΣΗ

Combatives, η πολεμική τέχνη
Δεν διδάσκουμε άθληση, δεν κάνουμε αγώνες, δεν δίνουμε ζώνες. Διδάσκουμε επιβίωση.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE

Youtube Channel
Πάνω από 180 βίντεο στο κανάλι του Combatives στο Youtube. Κάνετε την εγγραφή σας τώρα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Πρόσβαση σε άρθρα με απόκρυψη

Εισάγετε τον κωδικό:

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
CIVILIAN COMBATIVES

CIVILIAN COMBATIVES

Για άνδρες και γυναίκες, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε πολεμικές τέχνες και μαχητικά αθλήματα.

STREET COMBATIVES

STREET COMBATIVES

Για την αντιμετώπιση της σύγχρονης αστικής βίας του δρόμου για επαγγελματίες, άνδρες και γυναίκες.

ADVANCED COMBATIVES

ADVANCED COMBATIVES

Προηγμένη εκπαίδευση στο ιστορικό παρελθόν της μάχης σώμα με σώμα για άνδρες και γυναίκες.

PROFESSIONAL COMBATIVES

PROFESSIONAL COMBATIVES

Το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης της μάχης σώμα με σώμα. Προετοιμάζει τους μελλοντικούς εκπαιδευτές.

INTENSIVE COMBATIVES

INTENSIVE COMBATIVES

Ιδιαίτερα, εντατικά μαθήματα αυτοάμυνας. Πολύ γρήγορη εκμάθηση. Ατομικά ή σε μικρές ομάδες.

Αυτοάμυνα για γυναίκες

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σεμινάρια και μαθήματα αυτοάμυνας σε τακτικές και τεχνικές, για την γυναίκα σε αστικό περιβάλλον.

COMBAT FITNESS

COMBAT FITNESS

Γυμναστική τύπου Cross-training με κύκλους για ταχύτατη σκληραγώγηση σώματος και πνεύματος.

ANTI-BULLYING

ANTI-BULLYING

Καταπολέμηση bullying σε σχολικό και μη περιβάλλον με τη καθοδήγηση παιδοψυχολόγου, αν χρειαστεί.